Tìm tài liệu:
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website :
Đang online: 16
- Trong ngày: 42
- Trong tuần: 1.935
- Trong tháng: 4.037
- Tổng truy cập: 2.249.075
Tin thư viện
[Đăng ngày: 11/03/2015]
Chương trình giảng dạy được thiết kế để đào tạo nên những nhà chuyên môn cho tương lai, khi thiết kế các chương trình này, người ta đã nhận thức được rằng kiến thức thông tin cần được phát triển và áp dụng trong tất cả các bậc học. Thách thức hiện nay đối với giáo dục đại học là làm thế nào để lồng ghép kiến thức thông tin vào các bài kiểm tra cụ thể trong quá trình học tập của sinh viên tại tất cả các trình độ. Một cách tiếp cận sáng tạo và đa chiều trong việc phát triển kiến thức thông tin đã được áp dụng tại một cơ sở giáo dục đại học ở Australia.
Các tiếp cận này bao gồm việc phối hợp, liên kết giữa các giảng viên đại học, các nhà phát triển chương trình chuyên nghiệp, những người làm công tác tư vấn kỹ năng học tập và cán bộ thư viện nhằm trang bị cho sinh viên có nền tảng khác nhau và thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau cách lập các chiến lược kiến thức thông tin đa dạng. Những bài tập chuyên môn cụ thể sẽ tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp thu kiến thức mới trong việc thu thập thông tin, đánh giá sự phù hợp của thông tin, suy nghĩ một cách có phê phán và biết nhận xét, phê phán. Cách tiếp cận này đóng góp vào sự phát triển của sinh viên để giúp họ trở thành những người biết suy nghĩ có phê phán, độc lập, tự tin, có khả năng đánh giá và sử dụng thông tin một cách hữu ích trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
[Đăng ngày: 21/01/2015]

1. Hệ thống giá trị cốt lõi trong văn hóa UEH

- Tự hào phát huy truyền thống UEH;

- Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình;

- Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau;

- Không bản vị, cục bộ.

[Đăng ngày: 16/01/2015]
Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông phát triển không ngừng, được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trong đó có các thư viện (TV). Thực tế cho thấy, tuy chưa phải là hoàn hảo, song có thể nói, trong những năm qua CNTT cũng đã làm thay đổi tư duy, diện mạo trong hoạt động của nhiều TV nước ta. Nhờ CNTT mà công tác tổ chức, quản lý, khai thác nguồn lực thông tin (NLTT) và các sản phẩm, dịch vụ (SP-DV) thông tin - thư viện (TT- TV) trong các TV có những bước thay đổi lớn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của đông đảo bạn đọc và người dùng tin (NDT). Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các TV so với trình độ chung ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Phần lớn ứng dụng CNTT trong ngành chỉ mới dừng ở việc tạo lập cơ sở dữ liệu thư mục, tra cứu và giải đáp thông tin… hoạt động theo chế độ cục bộ, khép kín của từng đơn vị. Tình hình chung đến nay, ở tầm vi mô của từng TV nói riêng, và vĩ mô của toàn hệ thống TV cả nước nói chung đều chưa thiết lập được một NLTT thống nhất. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân, như: ở nhiều TV trình độ tiếp cận công nghệ mới chậm, kinh phí đầu tư còn thấp, sự phát triển không đồng bộ và thiếu tính hệ thống... nên trong hoạt động các TV chưa có tiếng nói chung trong việc chọn công nghệ thích hợp và chiến lược chia sẻ NLTT, mất nhiều thời gian trong việc tự mình xây dựng tài nguyên thông tin, khai thác kho tin, lãng phí nhiều trong việc bổ sung và tổ chức biên mục... Bài viết này trình bày những nội dung liên quan tới vấn đề tiếp tục phát triển nguồn lực thông tin điện tử (NLTTĐT) tại các TV Việt Nam.