Thời gian phục vụ từ thứ 2 - thứ 7

 Thứ 2 : 09h00 - 19h00 
 Thứ 3 - Thứ 6:   08h00 - 19h00
 Thứ 7:   08h00 - 11h30

 

Tháng Tổng thời gian (phút) Được tích lũy (phút)
Phòng Thời gian vào Thời gian ra Tổng (phút) Tích lũy (phút)
Top