Mon - Fri: 8:00 AM - 5:30 PM 
 Sat:        8:00 AM - 12:00 PM

 

Cổng Thông tin Thư viện.

Trụ sở chính: 5 Hoa Sữa, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

(028) 6683 4035

Liên hệ với thư viện

Top